Sàn MXC có bị hack chưa?

Sàn MXC có bị hack chưa? Từ lúc thành lập cho đến này, sản MXC chưa bao giờ bị hack! Chỉ đôi lúc bị đơ do số lượng truy cập quá lớn trong một vài thời điểm,


Đăng ký theo link này để giảm 25% phí giao dịch:
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MXC
Hoặc điền mã code 14adw khi đăng ký tài khoản (cả web và app) để giảm 25% phí giao dịch, chỉ áp dụng cho thị trường Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *