Sàn MXC có bị hack chưa?

Sàn MXC có bị hack chưa? Từ lúc thành lập cho đến này, sản MXC chưa bao giờ bị hack! Chỉ đôi lúc bị đơ do số lượng truy cập quá lớn trong một vài thời điểm,


Đăng ký theo link này hoặc điền mã code mexc-mxcvn để giảm 50% phí giao dịch:
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MEXC


★★★★★ ĐIỀN MÃ MỜI: mexc-mxcvn ĐỂ NHẬN BONUX 500$ ★★★★★

★★★★★ Sự kiện dành riêng cho Cộng đồng VIỆT NAM ★★★★★


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.