Sàn MXC có bị hack chưa?

Sàn MXC có bị hack chưa? Từ lúc thành lập cho đến này, sản MXC chưa bao giờ bị hack! Chỉ đôi lúc bị đơ do số lượng truy cập quá lớn trong một vài thời điểm,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *