MEXC sẽ hợp nhất cổ phần của các sản phẩm ETF đòn bẩy YFII3S, HNT3S & KSM3S

Vì giá trị ròng của các sản phẩm ETF có đòn bẩy YFII3S, HNT3S & KSM3S tương ứng thấp hơn 0,1 USDT, chúng kích hoạt Cơ chế sáp nhập cổ phiếu. Do đó, MEXC đã hợp nhất cổ phiếu của YFII3S, HNT3S & KSM3S vào lúc 01:40 PM 2021-09-1 01:40 PM (UTC).

10 cổ phiếu YFII3S, HNT3S & KSM3S sẽ được hợp nhất thành 1 cổ phiếu. Do đó, giá trị ròng trên mỗi cổ phiếu của YFII3S, HNT3S & KSM3S sẽ tăng lên 10 lần, trong khi lượng nắm giữ của người dùng sẽ giảm xuống còn 1/10. Trong kết nối này, tổng tài sản của người dùng sẽ giữ nguyên sau khi hợp nhất.

Tìm hiểu thêm về ETF, vui lòng truy cập:

  1. What is “Share Merging Mechanism”
  2. Guide for Leverage ETF
  3. Leveraged ETF Lectures
  4. FAQ for Leveraged ETF


Đăng ký theo link này để giảm 25% phí giao dịch:
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MXC
Hoặc điền mã code 14adw khi đăng ký tài khoản (cả web và app) để giảm 25% phí giao dịch, chỉ áp dụng cho thị trường Việt Nam.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ NHẬN PHẦN THƯỞNG LỚN CHƯA TỪNG CÓ DƯỚI ĐÂY !!!!

SÀN BINANCE | SÀN HUOBI | SÀN MEXC | SÀN KUCOIN | SÀN BYBIT | SÀN GATE | SÀN FTX | SÀN COINLIST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *