MEXC sẽ hợp nhất cổ phần của các sản phẩm ETF đòn bẩy YFII3S, HNT3S & KSM3S

Vì giá trị ròng của các sản phẩm ETF có đòn bẩy YFII3S, HNT3S & KSM3S tương ứng thấp hơn 0,1 USDT, chúng kích hoạt Cơ chế sáp nhập cổ phiếu. Do đó, MEXC đã hợp nhất cổ phiếu của YFII3S, HNT3S & KSM3S vào lúc 01:40 PM 2021-09-1 01:40 PM (UTC).

10 cổ phiếu YFII3S, HNT3S & KSM3S sẽ được hợp nhất thành 1 cổ phiếu. Do đó, giá trị ròng trên mỗi cổ phiếu của YFII3S, HNT3S & KSM3S sẽ tăng lên 10 lần, trong khi lượng nắm giữ của người dùng sẽ giảm xuống còn 1/10. Trong kết nối này, tổng tài sản của người dùng sẽ giữ nguyên sau khi hợp nhất.

Tìm hiểu thêm về ETF, vui lòng truy cập:

  1. What is “Share Merging Mechanism”
  2. Guide for Leverage ETF
  3. Leveraged ETF Lectures
  4. FAQ for Leveraged ETF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *